Điều kiện và điều khoản sử dụng trang web dulichdaongoc.com

Khi truy cập và sử dụng trang web dulichdaongoc.com, quý khách hàng đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản sau đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các nội dung, hình ảnh, thiết kế, logo, tên thương hiệu, tài liệu và các thông tin khác trên trang web dulichdaongoc.com đều là tài sản của Công ty du lịch Đảo Ngọc. Việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối bất kỳ thông tin hay tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty du lịch Đảo Ngọc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

  2. Thông tin trên trang web: Công ty du lịch Đảo Ngọc cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trên trang web. Tuy nhiên, Công ty du lịch Đảo Ngọc không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin trên trang web. Quý khách hàng cần xác nhận lại các thông tin trên trang web trước khi sử dụng.

  3. Quyền hạn của Công ty du lịch Đảo Ngọc: Công ty du lịch Đảo Ngọc có quyền thay đổi, cập nhật hoặc ngừng hoạt động trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hay chương trình nào tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Công ty cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

  4. Quy định về bảo mật: Công ty du lịch Đảo Ngọc cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và sử dụng các phương tiện an toàn để đảm bảo an toàn thông tin. Quý khách hàng không được sử dụng bất kỳ phần mềm hay công cụ nào để tấn công hoặc gây nguy hiểm cho trang web dulichdaongoc.com.

  5. Trách nhiệm của khách hàng (tiếp): Quý khách hàng không được sử dụng trang web dulichdaongoc.com để đăng tải hoặc phát tán bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm đến danh dự, uy tín hoặc quyền lợi của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nếu phát hiện vi phạm, Công ty du lịch Đảo Ngọc có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng đó mà không cần báo trước.

  6. Thay đổi điều kiện và điều khoản: Công ty du lịch Đảo Ngọc có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện và điều khoản sử dụng trang web dulichdaongoc.com mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi có thay đổi được coi là chấp nhận với các thay đổi này.

  7. Luật áp dụng: Các điều kiện và điều khoản sử dụng trang web dulichdaongoc.com sẽ được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp của Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết qua các phương tiện pháp lý được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về các điều kiện và điều khoản sử dụng trang web dulichdaongoc.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.