Để bảo vệ thông tin khách hàng, công ty du lịch Đảo Ngọc cam kết tuân thủ các quy định bảo mật thông tin cá nhân như sau:

  1. Mục đích sử dụng thông tin: Công ty sẽ thu thập thông tin của khách hàng nhằm mục đích liên lạc, xác nhận và cung cấp dịch vụ du lịch đến quý khách hàng. Thông tin này sẽ được sử dụng nội bộ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.

  2. Phạm vi thu thập thông tin: Công ty chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện các dịch vụ du lịch được yêu cầu bởi khách hàng. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin về các tour du lịch, số lượng khách, thời gian sử dụng dịch vụ, và các thông tin khác liên quan đến dịch vụ du lịch.

  3. An toàn thông tin: Công ty du lịch Đảo Ngọc cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và không tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  4. Thời hạn lưu trữ thông tin: Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các dịch vụ du lịch được yêu cầu. Sau khi thực hiện xong dịch vụ, thông tin này sẽ được xoá khỏi hệ thống.

  5. Quyền của khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu công ty du lịch Đảo Ngọc sửa chữa, bổ sung hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân của mình. Khách hàng cũng có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình để liên lạc và quảng cáo từ công ty.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về bảo mật thông tin khách hàng của trang web dulichdaongoc.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.